FAQs Complain Problems

News and Notices

विषय दस्तावेज तस्वीर

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा- चिसापानी शिवालय चोक हुँदै बुटहाताल गैडहा सडक तथा त्रिवेणी सडक देखि नवजीवन हुदै सेन्टरप्लट योजना

PDF icon सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा- चिसापानी शिवालय चोक हुँदै नवजीवन हुदै सेन्टरप्लट योजना.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा-भाटवलिया ह्याचरी हुँदै लगुनाहा सडक योजना

PDF icon सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा-भाटवलिया ह्याचरी हुँदै लगुनाहा सडक योजना.pdf

आशय सम्बन्धमा- गंगटी खोलाको नदि जन्य पदार्थ संकलन

PDF icon आशय सम्बन्धमा- गंगटी खोलाको नदि जन्य पदार्थ संकलन.pdf

व्यवसाय दर्ता सम्बन्धमा-सबै वडाहरु

PDF icon व्यवसाय दर्ता सम्बन्धमा.pdf

शिलबन्दी कोटेसन आह्वान सम्बन्धमा

PDF icon शिलबन्दी कोटेसन आह्वान सम्बन्धमा.pdf

आशय सम्बन्धमा

PDF icon आशय १.pdf, PDF icon आशय २.pdf, PDF icon आशय ३.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा

PDF icon श्री राजश्री सभिसेज प्रा.लि..pdf, PDF icon श्री सेफ स्टील प्रा.लि..pdf

आशय सम्बन्धमा

PDF icon आशय सम्बन्धमा1.pdf

आशय सम्बन्धमा

PDF icon आशय सम्बन्धमा2.pdf.pdf

सरोकारवालाहरुको लागि अत्यन्त्य जरुरी सूचना

PDF icon जरुरी सूचना.pdf

Pages