FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

घर अभिलेखीकरण सम्बन्धी सूचना

कोभिड १९ विरुद्धको भेरोसेल खोप (दोस्रो मात्रा) कार्यक्रम संचालन

आ.व. २०७७/०७८ को अन्तिम भुक्तानी, खाता बन्द र चेक सटही सम्बन्धमा विशेष सूचना

कोभिड १९ विरुद्धको भेरोसेल खोप (दोस्रो मात्रा) कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा

बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा - श्री नगरकार्यपालिका सदस्य ज्युहरु