FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

विद्युतीय सिलबन्दी कोटेसन आह्वान

आ.व. ०७७/७८ को लागि बर्दघाट नगरपालिकाको क्षेत्र भित्रको नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिटी, बालुवा आदि) उत्खनन तथा बिक्रि सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

विद्युतीय बोलपत्र आह्वान

विद्युतीय सिलबन्दी कोटेसन आह्वान

विद्धुतीय शिलबन्दी कोटेशन आह्वान - Supply and Delivery of 20 KVA Diesel Generator