FAQs Complain Problems

कार्यविधी तथा निर्देशिका

विद्युतीय बोलपत्र आह्वान-Construction of Primary Health Center PDF icon विद्युतीय बोलपत्र आह्वान.pdf
आशय पत्र- सडक बत्ति खरिद तथा जडान
सा.सु. भत्ता विवरण पठाईदिने सम्बन्धमा-श्री वडा कार्यालयहरु सबै PDF icon श्री वडा कार्यालयहरु सबै.pdf
COVID-19 सम्बन्धी सुरक्षण स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्बन्धी ५ (पाँच) दिने लिखित प्रस्ताव आह्वानको सूचना PDF icon COVID-19 सम्बन्धी सुरक्षण स्वास्थ्य सामग्री खरिद 1.pdf
आशय सम्बन्धमा- दमकल खरिद कार्य
मिति २०७७-१-१५ गते कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon 77.1.15.pdf
मिति २०७७-१-४ गते कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon 77.1.4.pdf
मिति २०७६-१२-२५ गते कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon 76.12.25.pdf
मिति २०७६-१२-१९ गते कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon 76.12.19.pdf
मिति २०७६-११-२४ गते कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon 76.11.24.pdf

Pages