FAQs Complain Problems

News and Notices

विषय दस्तावेज तस्वीर

विद्युतीय बोलपत्र आह्वान-Construction of Primary Health Center

PDF icon विद्युतीय बोलपत्र आह्वान.pdf

आशय पत्र- सडक बत्ति खरिद तथा जडान

सा.सु. भत्ता विवरण पठाईदिने सम्बन्धमा-श्री वडा कार्यालयहरु सबै

PDF icon श्री वडा कार्यालयहरु सबै.pdf

COVID-19 सम्बन्धी सुरक्षण स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्बन्धी ५ (पाँच) दिने लिखित प्रस्ताव आह्वानको सूचना

PDF icon COVID-19 सम्बन्धी सुरक्षण स्वास्थ्य सामग्री खरिद 1.pdf

आशय सम्बन्धमा- दमकल खरिद कार्य

आसय सूचना संसोधन सम्बन्धमा

PDF icon आसय सूचना संसोधन सम्बन्धमा.pdf

तरकारी खेतीका लागि हरित गृह निर्माण (कृषक छनौट)

PDF icon तरकारी खेतीका लागि हरित गृह निर्माण(कृषक छनौट).pdf

आशय सम्बन्धमा

कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण सतर्कता सम्बन्धमा-वडा कार्यालयहरु (सबै)

PDF icon कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा.pdf

बैठकमा उपस्थित भैदिनुहुन- नगरकार्यपालिका सदस्य ज्यूहरु सबै

PDF icon baithak.pdf

Pages