FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अन्तरक्रिया एवं अभिमुखीकरण सम्बन्धमा - श्री वडा कार्यालय (सबै)

कर सहभागिता सम्बन्धमा

स्थानीय पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण गर्न प्रस्ताव पेस गर्नेसम्बन्धी सूचना

सकारात्मक जीवन शैली ,नगर सरसफाई तथा हरियाली प्रवर्धन कार्यक्रम सम्बन्धमा

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना - प्राविधिक सहायक