FAQs Complain Problems

News and Notices

विषय दस्तावेज तस्वीर

उपस्थित भई दिनु हुन - श्री कार्यपालिका सदस्य ज्यूहरु (सबै)

विद्युतीय बोलपत्र आह्वान

आशय सम्बन्धमा

बाख्रा प्रवर्द्धन तथा पाडी हुर्काउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

सहजीकरण सम्बन्धमा - श्री वडा कार्यालय सबै

आशय सम्बन्धमा

प्राथमिकताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको बारे - श्री वडा कार्यालय (सबै)

PDF icon प्राथमिकताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको बारे.pdf, PDF icon पहिलो १०० जना (सफल-५९ र वैकल्पिक-४१) सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुको सूची.pdf

आशय सम्बन्धमा

PDF icon आशयको सूचना २०८०-८-११.pdf

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

PDF icon कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना.pdf

परिक्षा मिति सम्बन्धी सूचना

PDF icon परिक्षा मिति सम्बन्धी सूचना 2080-8-11.pdf

Pages