FAQs Complain Problems

बर्दघाट नगरपालिकाको कार्यालय

Read More

नगर प्रमुख - श्री शम्भुलाल श्रेष्ठ

Read More

नगर उपप्रमुख - श्री रुद्र प्रकाश उपाध्याय

Read More

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत - श्री प्रकाश खनाल

Read More

बर्दघाट नगरपालिकाको १४ औँ नगरसभा

Read More

बर्दघाट नगरपालिकाको १४ औँ नगरसभा

Read More

बर्दघाट नगरपालिकाको १४ औँ नगरसभा

Read More

बर्दघाट नगरपालिकाको परिचय

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ८० मा भएको व्यवस्था बमोजिम साबिक माकर र पञ्चनगर गा.वि.स लाई एकीकरण गरी नेपाल सरकारको मिति २०७१ साल वैशाख २५ गतेको निर्णयबाट यस बर्दघाट नगरपालिकाको गठन गरिएको थियो ।  राज्यको पुनर्संरचना सँगै साबिकका विभिन्न स्थानीय निकायहरूलाई पुनर्संरचना गरी स्थानीय सरकारको रूपमा रूपान्तरण गर्ने क्रममा छिमेकमा रहेका साबिकका दाउन्नेदेवी र जहदा गा.वि.सका साथै धुरकोट र जमुनिया गा.वि.स का दुई दुई ओटा वडाहरूलाई समावेश गरी नेपाल सरकारबाट मिति २०७३/११/२८ गतेका दिन विधायिका, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने लक्ष्यका साथ अधिकार सम्पन

सूचना तथा समाचार

जनप्रतिनिधि

शम्भु लाल श्रेष्ठ
प्रमुख
रुद्र प्रकाश उपाध्याय
उप– प्रमुख
सन्त बहादुर गाहा
प्रवक्ता

पदाधिकारी

प्रकाश खनाल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
पुष्कर काफ्ले
सूचना अधिकारी

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- अन्य सिफारिस
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः-
सेवा दिने कार्यालयः- न.पा. को कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- २७ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः-
सेवा दिने कार्यालयः- बर्दघाट नगरपालिका कार्यालयको कार्यालय ( प्राविधिक शाखा )
सेवा शुल्कः- नगर परिषद्को निर्णय बमोजिमको नक्सा-पास दस्तुर
आवश्यक कागजातहरुः-
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- प्रकिया मिलाई आएमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः-
सेवा दिने कार्यालयः- राजश्व शाखा , बर्दघाट नगरपालिका कार्यालयको कार्यालय
सेवा शुल्कः- मुल्यांकन भए अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रकिया मिलाई आएको खण्डमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः-
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यलय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
सेवा प्रकारः- अन्य सिफारिस
सेवा समयः- प्रमाण पूरा भएको निवेदन उपर सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः-
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- न.पा ले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
सेवा प्रकारः- सामाजिक सुरक्षा
सेवा समयः- प्रमाण पुरा भएको निवेदन उपर सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः-
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

जानकारी

Location

Location map