FAQs Complain Problems

बर्दघाट नगरपालिकाको सार्वजनिक तथा निजी जग्गाबाट ढुंगा, गिट्टी, वालुवा, ग्राभेल , माटो आदि उत्खनन् तथा संकलन कार्यलाईव्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७६