FAQs Complain Problems

बर्दघाट नगरपालिका साविक स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका स्थायी कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा व्यस्वस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०

Supporting Documents: