FAQs Complain Problems

News and Notices

विषय दस्तावेज तस्वीर

उखु कृषकलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि

PDF icon उखु कृषकलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि.pdf

आशय सम्बन्धमा

मेलमिलाप केन्द्र तय गर्ने सम्बन्धमा- सबै वडाहरु

PDF icon मेलमिलाप केन्द्र.pdf

विवरण पठाईदिनु हुन- सबै वडाहरु

PDF icon विवरण पठाईदिनु हुन.pdf

आशय सम्बन्धमा

PDF icon आशय सम्बन्धमा.pdf

ठेक्का सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धमा

PDF icon ठेक्का सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धमा .pdf

विद्युतीय शिलबन्दी कोटेशन आह्वान

६० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकहरुलाई परिचयपत्र वितरण सम्बन्धमा - सबै वडा

PDF icon Jankari_Sambandhama.PDF

जिम्मेवारी दिएको जानकारी सम्बन्धमा - सबै वडाहरु

PDF icon जिम्मेवारी दिएको सम्बन्धमा.pdf

बैठकमा उपस्थित भैदिनुहुन। नगर कार्यपालिका सदस्य

Pages