FAQs Complain Problems

News and Notices

विषय दस्तावेज तस्वीर

६० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकहरुलाई परिचयपत्र वितरण सम्बन्धमा - सबै वडा

PDF icon Jankari_Sambandhama.PDF

जिम्मेवारी दिएको जानकारी सम्बन्धमा - सबै वडाहरु

PDF icon जिम्मेवारी दिएको सम्बन्धमा.pdf

बैठकमा उपस्थित भैदिनुहुन। नगर कार्यपालिका सदस्य

विद्युतीय बोलपत्र आह्वान

PDF icon invitation for bid-ebidding.pdf

आयोजना छनौट गरी पठाउने सम्बन्धमा- सबै वडाहरु

PDF icon आयोजना छनौट गरी पठाउने सम्बन्धमा- सबै वडाहरु.pdf

CTEVT प्रदेश नं.५ को तालिम लिएको व्यक्तिहरुको सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon CTEVT प्रदेश नं.५ को तालिम लिएको व्यक्तिहरुको सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

PDF icon नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना.pdf

शारीरिक परीक्षणको नतिजा सम्बन्धि सूचना

PDF icon सूचना.pdf

लेखा परिक्षकको सुची प्रकाशन गरिएको सूचना

PDF icon लेखा परिक्षक.pdf

अभिलेख उपलब्ध गराईदिनु हुन-सबै वडा कार्यालयहरु

PDF icon अभिलेख उपलब्ध गराईदिनु हुन-सबै वडा कार्यालयहरु.pdf

Pages