FAQs Complain Problems

News and Notices

विषय दस्तावेज तस्वीर

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा-श्री समुन्द्र मेडिको फर्मा

PDF icon सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा-समुन्द्र मेडिको फर्मा.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा- श्री जुनकिरी इन्डस्ट्रीज प्रालि

PDF icon सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा-जुनकिरी इन्डस्ट्रीज प्रालि.pdf

विद्युतीय बोलपत्र आह्वान

PDF icon विद्युतीय बोलपत्र.pdf bid

आशय सम्बन्धमा-वडा नं.१ को कार्यालय देखि पुर्व बेलहानी, खानेपानी ट्यांक देखि पुर्व जमुनिया सडकसम्म कालोपत्रे तथा हाटबजार स्तरीकरण

PDF icon आशय सम्बन्धमा.pdf

आशय सम्बन्धमा-औषधी खरिद

PDF icon आशय सम्बन्धमा-औषधी खरिद.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा-श्री दाउन्ने कन्स्ट्रक्सन बर्दघाट १६

PDF icon सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा-श्री दाउन्ने कन्स्ट्रक्सन बर्दघाट १६.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा-श्री जे.भी.कन्स्ट्रक्सन सरावल

PDF icon सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा-श्री जे.भी.कन्स्ट्रक्सन सरावल.pdf

विद्युतीय बोलपत्र आह्वान-Blacktop Road Maintenance

PDF icon विद्युतीय बोलपत्र आह्वान-Blacktop Road Maintenance.pdf

विद्युतीय बोलपत्र आह्वान-Road Construction Works

PDF icon विद्युतीय बोलपत्र आह्वान-Road Construction Works.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा- कम्पुटर खरिद कार्य

PDF icon सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा- कम्पुटर खरिद कार्य.pdf

Pages