FAQs Complain Problems

News and Notices

विषय दस्तावेज तस्वीर

विद्युतीय शिलबन्दी कोटेसन आह्वान- Supply and Delivery of different sizes of NP3 Hume Pipe

PDF icon विद्युतीय शिलबन्दी कोटेसन आह्वान- Supply and Delivery of different sizes of NP3 Hume Pipe .pdf

बैठकमा उपस्थित भैदिनुहुन- नगरकार्यपालिका सदस्यज्यूहरु सबै

PDF icon कार्यपालिका बैठक - मिति २०७६-१०-२७.pdf

सुनवल वडा नं. १२ भुमही देखि बर्दघाट वडा नं. २ सुखौरा सडक स्तरोन्नती- आशय सम्बन्धमा

PDF icon सुखौरा सडक स्तरोन्नती- आशय सम्बन्धमा.pdf

खोला सफाई कार्य- आशय सम्बन्धमा

PDF icon खोला सफाई कार्य- आशय सम्बन्धमा.pdf

गंगा बस्ती कुकुरमारा वडा कार्यालयसम्म सडक स्तरोन्नती- आशय सम्बन्धमा

PDF icon गंगा बस्ती कुकुरमारा वडा कार्यालयसम्म सडक स्तरोन्नती- आशय सम्बन्धमा.pdf

काउ म्याट- आशय सम्बन्धमा

PDF icon काउ म्याट- आशय सम्बन्धमा.pdf

विद्युतीय बोलपत्र आह्वान-Supply and Delivery of Fire Fighting Vehicle

PDF icon fire fighting vehicle.pdf

अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा-कार्यपालिका सदस्यहरु सबै

PDF icon अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा-कार्यपालिका सदस्यहरु सबै.pdf

सहकारी एकीकरण सम्बन्धी सूचना

PDF icon सहकारी एकीकरण सम्बन्धी सूचना.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा-दाउन्ने कन्स्ट्रक्सन बर्दघाट

PDF icon सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा-दाउन्ने कन्स्ट्रक्सन बर्दघाट.pdf

Pages