FAQs Complain Problems

News and Notices

विषय दस्तावेज तस्वीर

आधारभूत तह (कक्षा ८) को नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

विद्युतीय बोलपत्र आह्वान-Construction of Primary Health Center

क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरुको दैनिक संख्यात्मक विवरण

PDF icon क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरुको दैनिक संख्यात्मक विवरण.pdf

आशय पत्र- COVID-19 सम्बन्धी सुरक्षण स्वास्थ्य सामाग्री खरिद

PDF icon आशय पत्र- COVID-19 सम्बन्धी सुरक्षण स्वास्थ्य सामाग्री खरिद.pdf

कोरोना प्रयोजनमा आम्दानी र खर्चको विवरण

PDF icon कोरोना प्रयोजनमा आम्दानी र खर्चको विवरण .pdf

विद्युतीय बोलपत्र आह्वान-Construction of Primary Health Center

PDF icon विद्युतीय बोलपत्र आह्वान.pdf

आशय पत्र- सडक बत्ति खरिद तथा जडान

सा.सु. भत्ता विवरण पठाईदिने सम्बन्धमा-श्री वडा कार्यालयहरु सबै

PDF icon श्री वडा कार्यालयहरु सबै.pdf

COVID-19 सम्बन्धी सुरक्षण स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्बन्धी ५ (पाँच) दिने लिखित प्रस्ताव आह्वानको सूचना

PDF icon COVID-19 सम्बन्धी सुरक्षण स्वास्थ्य सामग्री खरिद 1.pdf

आशय सम्बन्धमा- दमकल खरिद कार्य

Pages