FAQs Complain Problems

News and Notices

विषय दस्तावेज तस्वीर

म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा

PDF icon म्याद थप.pdf

राहत सामग्री वितरण सम्बन्धमा

बागेश्वरी ह्युम पाइप तथा विद्युत पोल उद्योग प्रा.लि.-सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा

PDF icon बागेश्वरी ह्युम पाइप तथा विद्युत पोल उद्योग प्रा.लि.-सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा.pdf

हेयर कटिङ्ग तालिम संचालन सम्बधी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति:०७६/११/२९)

PDF icon talim.pdf

मेला, महोत्सव तथा सार्वजनिक कार्यक्रम नगर्ने नगराउने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना

PDF icon सूचना.pdf

बैठकमा उपस्थित भै दिनुहुन- कार्यपालिका ज्यूहरु सबै

PDF icon कार्यपालिका बैठक.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना.pdf

आशय सम्बन्धमा- स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण

PDF icon आशय सम्बन्धमा- स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण.pdf

हेयर कटिङ्ग तालिम संचालन सम्बधी सूचना

PDF icon हेयर कटिङ्ग तालिम संचालन सम्बधी सूचना.pdf

विद्युतीय बोलपत्र आह्वान- Supply and Delivery of Medicines and Medical Equipments

PDF icon विद्युतीय बोलपत्र आह्वान- Supply and Delivery of Medicines and Medical Equipments.pdf

Pages