FAQs Complain Problems

News and Notices

विषय दस्तावेज तस्वीर

उपस्थित हुने सम्बन्धमा- सुचिकृत सबै कन्सल्टेन्सीहरु

PDF icon प्राविधिक शाखा सुचना.pdf

कोभिड 19 सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना

PDF icon covid notice.pdf

निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धमा- सबै वडा

PDF icon निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धमा- सबै वडा.pdf

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरुको लागि जरुरी सूचना

PDF icon सामाजिक सुरक्षा.pdf

जिन्सी मौज्दातको वार्षिक विवरण पठाउने सम्बन्धमा

PDF icon जिन्सी निरीक्षण.pdf

जिन्सी मौज्दातको वार्षिक विवरण पठाउने सम्बन्धमा

PDF icon जिन्सी निरीक्षण.pdf

राजश्व खाता सम्बन्धमा- श्री वडा कार्यालय (१-१६)

PDF icon राजश्व खाता सम्बन्धमा.pdf

राजश्व खाता सम्बन्धमा- श्री वडा कार्यालय (१-१६)

PDF icon राजश्व खाता सम्बन्धमा.pdf

आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण, बर्दघाट-१, ३, ४, ६, ७, ८ - आशय सम्बन्धमा

PDF icon आशय.pdf

सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने कार्यादेश सम्बन्धमा- वडाहरु ८, ९, १२, १३ र १५

PDF icon IMG_0001.pdf

Pages