FAQs Complain Problems

News and Notices

विषय दस्तावेज तस्वीर

स्यालो ट्यवेल कार्यक्रम-छनौट भएका कृषक नामावली

PDF icon स्यालो ट्यवेल कार्यक्रम-छनौट भएका कृषक नामावली.pdf

तथ्यांक संकलक (गणक) आवश्यकता सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)

PDF icon तथ्यांक संकलक (गणक) आवश्यकता सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित).pdf

बैठकमा उपस्थित भै दिनुहुन- कार्यपालिका ज्यूहरु सबै

PDF icon बैठकमा उपस्थित भै दिनुहुन.pdf

करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना

PDF icon करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना.pdf

भृकुटी-तारागाउँ-लक्ष्मीनगर-महेद्रनगर-महेन्द्र राजमार्ग खण्ड धौलागिरी-बाढीपिडित-त्रिवेणी सडक खण्ड महेन्द्र राजमार्ग-मौराटाँडी-विजयनगर-भगजोगनी गैडहवा रोड खण्ड- आशय पत्र

PDF icon भृकुटी गैडहवा रोड खण्ड- आशय पत्र.pdf

बैठकमा उपस्थित भै दिनुहुन- वडा अध्यक्ष ज्यूहरु सबै

PDF icon बैठक .pdf

निर्वाचित भए देखि हाल सम्मको (२०७४ साल श्रावण देखि २०७६ पौष मसान्त) मध्यावधि अवधिको प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा - सबै वडा कार्यालयहरु

PDF icon विवरण (2).pdf

तथ्यांक संकलक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

PDF icon Wash_Survey_Notice.pdf

उपस्थित भै दिनहुन- नगर कार्यपालिका सदस्यहरु सबै

PDF icon suchana.pdf

विद्युतीय शिलबन्दी कोटेसन आह्वान- Supply and Delivery of different sizes of NP3 Hume Pipe

PDF icon विद्युतीय शिलबन्दी कोटेसन आह्वान- Supply and Delivery of different sizes of NP3 Hume Pipe .pdf

Pages