FAQs Complain Problems

News and Notices

विषय दस्तावेज तस्वीर

नगरसभा उपस्थिती सम्बन्धमा

PDF icon नगरसभा उपस्थिती सम्बन्धमा.pdf

आ.व. २०७७/०७८ को योजना तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा

PDF icon आ.व. २०७७-०७८ को योजना तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा.pdf

बैठक उपस्थित भइदिनुहुन

कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम, २०७७ र अनुसूची ३ र ४ फारम.

PDF icon कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम, २०७७-50427.pdf, PDF icon कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रमको अनुसूची ३ र ४ फारम.pdf

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्/संकलनमा रोक लगाएको सम्बन्धी सूचना

PDF icon suchana.pdf

सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवं एकीकरणका लागि विद्यालयलाई सूचना सम्बन्धमा

PDF icon सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवं एकीकरणका लागि विद्यालयलाई सूचना सम्बन्धमा.pdf

कार्यादेश सम्बन्धमा- श्री सबै वडा कार्यालयहरु

PDF icon कार्यादेश सम्बन्धमा- श्री सबै वडा कार्यालयहरु.pdf

विद्युतीय शिलबन्दी कोटेशन आह्वान- Supply and Delivery of Agriculture Machinery Items

खण्डन तथा ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा

कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम

PDF icon कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम.pdf

Pages