FAQs Complain Problems

ऐन

बर्दघाट नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९

PDF icon बर्दघाट नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९.pdf

बर्दघाट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९

PDF icon बर्दघाट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९.pdf

बर्दघाट नगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७८

PDF icon राजपत्र - बर्दघाट नगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७८.pdf

बर्दघाट नगरपालिकाको वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७८

PDF icon राजपत्र बन ऐन.pdf

आर्थिक ऐन २०७८

PDF icon राजपत्र आर्थिक ऐन २०७८.pdf

विनियोजन ऐन २०७८

PDF icon विनियोजन ऐन २०७८-७९ Final - Copy.pdf

सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७

PDF icon साझेदारी ऐन २०७७ upload.pdf

बर्दघाट नगर शिक्षा ऐन २०७७

PDF icon शिक्षा ऐन २०७७ upload.pdf

आर्थिक ऐन २०७७/०७८

PDF icon आर्थिक ऐन २०७७ final.pdf

भाषा, कला, साहित्य, संस्कृति आदिको संरक्षण र सवर्ध्दन गर्ने उद्देश्यले बर्दघाट प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा संचालन गर्न बनेको ऐन २०७६

PDF icon बर्दघाट प्रज्ञा प्रतिष्ठान .pdf

Pages