FAQs Complain Problems

ऐन

बर्दघाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८०

PDF icon बर्दघाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८०.pdf

बर्दघाट नगरपालिकाको सहकारी ऐन (पहिलो संशोधन)- २०८०

PDF icon बर्दघाट नगरपालिकाको सहकारी ऐन (पहिलो संशोधन)- २०८०.pdf

बर्दघाट नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०८०

PDF icon बर्दघाट नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०८०.pdf

बर्दघाट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८०

PDF icon आर्थिक ऐन २०८०final ..... (1).pdf

बर्दघाट नगरपालिका साविक स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका स्थायी कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा व्यस्वस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०

PDF icon karmachari samayojan bidayak (2).pdf

बर्दघाट नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७९

PDF icon खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७९_0.pdf

बर्दघाट नगरपालिकाको नगर शिक्षा (पहिलो संसोधन) ऐन, २०७९

PDF icon राज-पत्र बर्दघाट नगरपालिकाको नगर शिक्षा (पहिलो संसोधन) ऐन, २०७९.pdf

बर्दघाट नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९

PDF icon बर्दघाट नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९.pdf

बर्दघाट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९

PDF icon बर्दघाट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९.pdf

बर्दघाट नगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७९

PDF icon राजपत्र - बर्दघाट नगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७९.pdf

Pages