FAQs Complain Problems

ऐन

बर्दघाट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८०

PDF icon आर्थिक ऐन २०८०final ..... (1).pdf

बर्दघाट नगरपालिका साविक स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका स्थायी कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा व्यस्वस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०

PDF icon karmachari samayojan bidayak (2).pdf

बर्दघाट नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७९

PDF icon खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७९_0.pdf

बर्दघाट नगरपालिकाको नगर शिक्षा (पहिलो संसोधन) ऐन, २०७९

PDF icon राज-पत्र बर्दघाट नगरपालिकाको नगर शिक्षा (पहिलो संसोधन) ऐन, २०७९.pdf

बर्दघाट नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९

PDF icon बर्दघाट नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९.pdf

बर्दघाट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९

PDF icon बर्दघाट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९.pdf

बर्दघाट नगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७९

PDF icon राजपत्र - बर्दघाट नगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७९.pdf

बर्दघाट नगरपालिकाको वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७८

PDF icon राजपत्र बन ऐन.pdf

आर्थिक ऐन २०७८

PDF icon राजपत्र आर्थिक ऐन २०७८.pdf

विनियोजन ऐन २०७८

PDF icon विनियोजन ऐन २०७८-७९ Final - Copy.pdf

Pages